Tuesday, Oct 15, 2019

صفحه نخست » روح‌الله زم نباشیم! همایون نادری‌فر

Homayoun_Naderifar.jpgدر ساعات گذشته و پس از انتشار خبر دستگیری موسس رسانه آمد نیوز، چند روایت متفاوت از همکاران دور و نزدیکروح اله زم در مورد نحوه به دام افتادن وی منتشر شد که از لحاظ برخی موارد مطرح شده و چگونگی امکان دسترسی اینافراد به ریز این اطلاعات، جای بحث و بررسی دارد که البته فعلا نظر و هدف نگارنده برای نگارش این سطور نیست!

بی شک فضای موجود بر له و یا علیه این فرد بخصوص در فضای مجازی، پس از به دام افتادن و یا هر چیز دیگری کهباعث شده اکنون در تلویزیون رژیم بعنوان دستگیری وی مطرح شود؛ در درجه اول به عملکرد و رفتار شخص وی بعنوان یکفعال رسانه‌ای و گاه در قامت یک لیدر خود خوانده سیاسی، بر می‌گردد.

با نگاهی به فضای موجود و حجم قضاوت‌ها و اظهار نظرهای متفاوت در مورد وی، لزوم یاد آوری این سخن حافظ را دوچندان حس کردم، که همواره در قضاوت و اظهار نظرها، جانب عدالت و حقیقت را بدون هیچ تعصبی و خوش آیند افرادی، نگاه داریم.

لسان الغیب می‌گوید:
«عیب می‌جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو؛
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند»

بی تعارف شخصا معتقدم که روح الله زم مامور یا مزدور با جیره مستقیم رژیم نبود و در امر افشای فسادهای کلان#فرقه_تبهکار و در نبود رسانه‌های قوی در اپوزیسیون، نقش عمده‌ای را در آگاهی رسانی و بیداری جامعه ایفا کرد.

نقشی که البته و همواره از یک رسانه حرفه‌ای و غیر وابسته انتظار می‌رود. نقشی که متاسفانه بخاطر ویژگی هایشخصیتی موسس آمد نیوز، روز به روز کم رنگ تر شد و عملا بعنوان حربه‌ای در دست سیستم امنیتی رژیم قرار گرفت تانهایت سوء استفاده را از این رسانه پرمخاطب انجام دهد.

در نهایت به دلیل عدم شعور و بی اخلاقی سیاسی که در مورد وی دیده می‌شد و نیز خودخواهی و زیاده طلبی که ارمغانتربیت وی در یک خانواده حکومتی و آخوندی بود؛ از طرف اتاق فکر رژیم، فریب خورد و ماموریت نانوشته و القایی به ویواگذار شد تا در کنار برآورده کردن مطامع باند قدرتمند تکنوکراتها و فرزند خواندگان هاشمی رفسنجانی در رقابتجناحی درون حکومت، با ایجاد جوی پرآشوب و بی نظم در فضای اپوزیسیون، پروژه «بی اعتمادی و بی اعتباری» دراپوزیسیون را با هدف «حفظ نظام» پیش ببرد. هدفی که با توجه به آشفته بازار موجود در فضای اپوزیسیون و گرم بودنبازار انگ زدن و تهمت وارد کردن که رسانه آمد نیوز و بخصوص شخص موسس آن با توجه به ویدئوهای منتشره در مستندایستگاه پایانی دروغ و نیز مطالب متعدد منتشره در رسانه تحت نظارت وی و مصاحبه‌های مختلف او، نقش پر رنگی درآن داشتند؛ بنظر میرسد که به نتایجی نیز رسیده باشد!

آنچه مسلم است و مطمئنا در روزهای آینده شاهد مانور‌ها و شوهای مختلف از سوی پروپاگاندای رژیم خواهیم بود، ایناست که با دستگیرى روح اله زم، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا وانمود کند داراى تیم امنیتى قدرتمندی است و بااین ترفند درصدد ساکت نمودن مبارزین برخواهد آمد و از سوی دیگر تلاش خواهد کرد تا نقش مثبت این رسانه در آگاهیرسانی در مورد حجم فساد‌ها در قوای سه گانه رژیم و بخصوص سیستم قضا و بیت رهبری را کم رنگ کرده و آن را آلودهبه دروغ نشان دهد که البته با توجه به گردش آزاد اطلاعات در عصر اینترنت، هرگز موفق نخواهد شد.

در پایان باید تأکید کرد که حماقت‌های اینچنین و ابزار دست شدن برای رژیمی که تمام نشانه‌های سقوط را در آن میبینیم، بی شک اشتباهی بزرگ و چوب گذاشتن لای چرخ مبارزاتی است که می‌رود تا به ثمر برسد و آرزوی آزادی را برایتک تک مبارزینی که بیش از چهل سال است از جان و مال خود در این راه گذشته‌اند؛ برآورده سازد.

هم میهنان،
کنشگران و مبارزین راه آزادی،
مدعیان رهبری سیاسی و شورا گذارها،
صاحبان رسانه‌ها، شبکه‌ها، سازمانها و احزاب،
در این برهه حساس تاریخی،
لطفا «بدون اشتباه» حرکت کنید.

همایون نادری‌فرCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com