Thursday, Jun 14, 2018

صفحه نخست » عذرخواهی از جناب دکتر نوری زاده و خوانندگان محترم؛ ف. م. سخن

7550E6DD-5964-4475-93F4-0DAB6F3871DA.jpegدر مطلبی که با عنوان «سخنی با جناب دکتر نوری زاده در باره کنگره ملیت های ایران فدرال» نوشتم و منتشر کردم، به خاطر نبود خبر دقیق و جامع در باره ی این جلسه، و بر اساس نوشته ی آقای مهرداد سلطانی مقدم، با عنوانِ «علت ناکامی ائتلاف سلطنت‌طلبان و کنگره ملیت‌های ایران فدرال»، نام جلسه ای را که آقای دکتر اداره کننده ی آن بودند «کنگره ملیت های ایران فدرال» نوشتم که خطای این جانب بود و نام درست این کنفرانس -که هنوز هم به طور رسمی در جایی جز سایت صدای امریکا ثبت نشده است- «همایش ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران» می باشد.
به خاطر این اشتباه از جناب دکتر نوری زاده و خوانندگان محترم عذرخواهی می کنم.
ف. م. سخن
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com