Wednesday, May 16, 2018

صفحه نخست » احمدی نژاد به مقامات حکومت: به زودی جای شما با بقایی عوض می شود

در حاشیه پیام تصویری احمدی نژاد در خصوص آخرین وضعیت حمید بقایی پس از انتقال به زندان اوین
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com