Monday, May 14, 2018

صفحه نخست » دقایقی با سخن، گفت و گو با "شاهزاده رضا پهلوی"

طنزی از ف. م. سخن: با شماره تلفنی که از طریق «موساد» به دست آوردم با شاهزاده رضا پهلوی گفت و گویی کردم. به این گفت و گو توجه فرمایید!پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com