Wednesday, Apr 11, 2018

صفحه نخست » گلرخ، زیبای خفته، مهستی شاهرخی

Mahasti_Shahrokhi.jpg*

*

*

گلرخ بهار نیکویی در راه است
روزهای پربار در شکوفایی بهار
روزهایی که دخترانی جوان بر روی سکوهای شهر سبز شده و گیسوانِ مهتابی‌شان شکوفه داده است.
روزهای بهاریی که مردم شهر و مردم ایران، همه یک صدا، پایان زمستان را اعلام کرده‌اند.
روزهایی که کارگران پاک باخته به دادخواهی و اعتصاب برخاسته‌اند.
GI.jpgگلرخ، زیبای خفته برخیز
و با قندِنیشکر از دستِ کارگران روزه‌ات را باز کن
گلرخ، در بهار آزادی هیچکس را به جرم داستان‌های منتشر نشده‌اش،
شعرهای چاپ نشده‌اش،
فیلم‌های ساخته نشده‌اش،
آوازهای نخوانده‌اش،
موزیک‌های نساخته‌اش،
متهم نخواهند کرد
و به دادگاه نخواهند کشید
و محکوم نخواهند کرد.
می‌رسد آن روزی که دیگر هیچکس به جرم ثبت یادداشت‌هایش زندانی نخواهد شد.
و هیچکس از یک زندان به زندان بدتری تبعید نخواهد شد.
گلرخ فردا روز دیگری است.
چشمانت را باز کن و شیرینی قند و طعمِ زندگی را از نو احساس کن.
گلرخ، فردا روز بهتری است.

پاریس ۲۲ فروردین/ ۱۱ آوریل
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com